NæringsGIV på Olalia

NæringsGIV på Olalia er ei årleg samling av og for bedriftene i Etne og Vindafjord.

Beskrivelse

NæringsGIV på Olalia er ei årleg samling av og for bedriftene i Etne og Vindafjord, arrangert siste torsdagen i april. Denne samlinga møtest folk på kryss og tvers av bransjar, bygdar og storleik på bedriftene.

Status for prosjektet

Fakta

Dokument

Lenker