Vi samler eit sterkt bedriftsnettverk

Med 12 milliardar i omsetning og 3500 arbeidsplasser, sørger dei 145 medlemsbedriftene i Fikse Næringsutvikling for å setje regionen på kartet.

Bedrifter