Vi frontar ein attraktiv arbeidsregion

Med 12 milliardar i omsetning og 3500 arbeidsplasser, sørger dei 145 medlemsbedriftene i Fikse Næringsutvikling for å setje regionen på kartet.

 Næringsmagasin

Vi gir ut næringsmagasinet Tempo

Møteplass

Vi arrangerer møteplass for bedrifter og jobbsøkere

Koplin

Vi koplar bedrifter og jobbsøkarar digitalt